Vẫn áo trắng
đơn sơ tinh khiết 
sáng một trời ...
Vẫn hoa phượng 
đỏ thẩm cả
một trời mơ mộng ...
Thì vẫn yêu sao
một thuở dại khờ ..
.